مهاجرت به سوئد از طریق ازدواج،مشکلات،سوالات در مورد سفارت و ویزا

مهاجرت به سوئد از طریق ازدواج،مشکلات،سوالات در مورد سفارت و ویزا2019-01-02T23:53:03+04:30

ازنو انجمن ها اینجا کشور مورد علاقت برای مهاجرت را پیدا و سوالت رو در انجمن گفتگو با دیگران مطرح کن! کشورهای اروپا سوئد مهاجرت به سوئد از طریق ازدواج،مشکلات،سوالات در مورد سفارت و ویزا

دوست من! اینجا گفتگویی یافت نشد!

برای ساخت گفتگو های جدید باید وارد سایت شوید.