ازنویار
مدیرکل
تعداد ارسال ها: 5

زینک خوبه ولی شرکت های لمانی برای اینکه مصاحبه کنن خیلی رسم و رسوم دارن.