2,430 total views,  1 views today

این دو پایتخت که به لحاظ موقعیت در شمال شرقی ترین نقطه اروپا قرار دارند. و فقط 81 کیلومتر با هم فاصله دارند. ولی فاصله آنها با غرب اروپا جلوی رشد آنها رو نگرفته و این دو پایتخت به سرعت در حال پیشرفت و پروژه های زیر ساخت وساختمانی فراوانی در حال اجرا در این دو شهرمی باشد. و بسیاری بر این باور بودند که تالین هنوز راه بسیار دارد تا به هلسینکی به لحاظ زیر ساخت برسد ولی نوآوری ها و هزینه های درست بدون رانت خواری و کاملا شفاف و تمیز دولت استونی توانسته تالین را در ارز چند سال به رقابت با برادر بزرگتر خودش آماده کند. از طرفی تالین را بیشتر شبیه کشورهای نوردیک و اسکاندیناوی کرده و استونی فاصله زیادی از دو کشور دیگر بالتیک گرفته است.


در سال 2016 اتحادیه اروپا برای وصل کردن سه پایتخت کشورهای بالتیک یعنی تالین – ریگا و ویلنوس پروژه ریل بالتیکا را تعریف رد و با این کار قول سفر 4 ساعته با قطار تندرو تا ویلنوس و همینطور ورشو و نهایتا برلین به شهروندان این کشور ها داده شد. فنلاند که به دلیل قرار نگرفتن این کشور در این پروژه به نظر ازاین تصمیم ناراضی بود – طرح پیشنهادی خود را برای احداث تونل زیردریایی خود را به استونی و نهایتا پروژه را خیلی سریع به تصویب و اجرا رساندن. در این ابر پروژه پیشبینی شده 13 میلیارد یورو به طور مستقیم و 7 میلیارد یورو به طور غیر مستقیم از سمت دو کشور و استفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا هزینه و نهایتا 20 میلیارد یورو گردش مالی این پروژه ها خواهد بود. که با این قطار هر فرد میتواند از مرکز شهر هلسینکی به مرکز شهر تالین در کمتر از نیم ساعت سفر کند. و شهرداری های دو شهر هم اکنون فعالیت های مشترکی را آغاز کرده اند تا آمادگی کامل برای اجرای این طرح را داشته باشند.

به گفته وزیر زیر ساخت های فنلاند با این پروژه 60 هزار کارمند موقت استونیایی که در فنلاند در حال کار اعم از دکتر – پرستار و کارگران … و 55 هزار فنلاندی که مدیران شرکتها ، صاحبان مشاغل و دانشجویان عمده آنها هستند آخر هفته به راحتی با خانواده یا خویشاوندان دیدار کنند. و او پیشبینی میکند این دو کشور به خصوص فنلاند بتواند نیروی کار مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر بالتیک و شرق تامین کند.

@Estonia1