2,317 total views,  1 views today

تا به امروز حتما واژه بیت کوین به گوشتان خورده – این واژه به پول “کریپتو کارنسی” یعنی ارز رمز گذاری مشهور است. این بدان معنی است که توسط “بیت-ماینر” ها ساخته و توسط کاربران خریداری و مالکیت مبلغ به آنها داده میشود. بیت کوین از قیمتی زیر 100 دلار الانه نزدیک به 20 هزار دلار رسیده و این پول مدت هاست که قیمتش افزایش پیدا میکند.
برخی میگویند رد پای الون ماسک در این نوآوری دیده می شود و بنیانگذار تسلا یکی از سرمایه گذاران این پول است. بعضی معتقدند قیمت آن حبابی است و به زودی ممکن است بترکد . دولتمردان و سرمایه داران حیرت زده از این همه رشد قیمت این پول از تحلیل قضیه درمانده اند. بسیاری ترس از پولشویی و فرار مالیاتی دارند، چون این پول قابل پیگیری و تعقیب نیست و امروزه که کشور های اروپایی توانسته اند سیستم مالیاتی و ضد پولشویی خیلی تمیزی درست کنند که همه موارد در آن رعایت بشه ، ترس از آن دارند که با این پدیده ، هر کسی بتونه مالیات را دور بزند و یا بتواند پولشویی کند.

از طرفی کشور” استونی ” که مهد نوآوری های دیجیتال شناخته شده است و چند سالی است که در عرصه دنیای دیجیتال و زندگی الکترونیک حرف های جدیدی مطرح کرده و در پیشرفت بشر در عرصه دنیای دیجیتال و زندگی الکترونیک حرفی ها زیادی می زند و در این عرصه مشارکت زیادی داشته است.
استونی از آنجایی که زیرساخت امن و درگاههای اطلاعاتی “بلاک-چین” را راه اندازی کرده و دولت الکترونیک خود را بر اساس آن پایه ریزی کرده است ، امروزه سخن از کریپتو کارنسی خود به نام استکوین پرده بر میدارد. که با مخالفت شدید کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه است و زیرا اتحادیه بر این باوراست که “استکوین” ممکن است ” یورو” را در آینده تضعیف کند و همینطور سوئیس و لوکزامبورگ نیز طی پروژه هایی خواستار ارز رمز گذاری شده خود هستند.