2,517 total views,  1 views today

در این مقاله قصد داریم مجموعه ای از فرهنگ مردم لتونی را برایتان معرفی کنیم:

آداب سلام و احوال پرسی

برخورد ها با دست دادن سریع و محکم همزمان با ارتباط چشمی همراه است. مردم این کشور در حالات چهره هم بسیار خوددارند و در لبخند زدن تامل می کنند. خودداری اولیه ی آن ها پس از اینکه اندکی با شما آشنا شوند،

به رفتاری گرم بدل می شود. به کار بردن عنوان مناسب هنگام مخاطب قرار دادن اشخاص بسیار مهم است و بیانگر میزان احترام نسبت به آن هاست. هنگام معرفی کردن اشخاص، نام آن ها به همراه پسوند “kungs” برای آقایان و “kundze” برای خانم ها به کار برده می شود. به یاد داشته باشید که پیش از دعوت شدن به خانه ی افراد، از نام کوچک آن ها استفاده نکنید.

آداب هدیه دادن

به طور کلی کادو در لاتویا مختص مراسمی همچون کریسمس، تولد، غسل تعمید و ازدواج است. در صورتی که به خانه ی یک لاتویایی دعوت شدید به عنوان کادو، شکلات، نوشیدنی، میوه یا گل ببرید. در صورتی که گل می برید تعداد گل هایتان باید فرد باشد. تعداد زوج از گل برای مراسم سوگواری استفاده می شود. همچنین رز قرمز مختص مراسم تدفین است.

آداب ملاقات کاری

این گونه ملاقات ها معمولا با سخنرانی بزرگترین فرد آغاز می شوند. تجارت لاتویایی به شدت سلسله مراتبی است. تصمیم ها را مهم ترین فرد کمپانی اتخاذ می کند و افراد زیر دست پله پله از آن با خبر می گردند. اگر شما مدیر عامل نباشید، امکان این که در اولین ملاقات با یک شرکت دیگر تصمیم گیرنده ی اصلی آن را ملاقات کنید کم است.

در ابتدا کارمندان زیر دست کمپانی شما را ارزیابی می کنند و در صورت مورد قبول واقع شدن متعاقبا جلسه ی ملاقاتی تشکیل خواهد شد که در آن شما با کارمندان ارشد ملاقات خواهید داشت. مردم لاتویا کار را بسیار جدی می گیرند. غیر رسمی بودن در ملاقات های کاری نکته ی منفی به حساب می آید.

آداب ضیافت

لاتویایی ها عمدتا در رستوران مهمانی می دهند و در مناسبت های خاص در منزل مهمانی می گیرند. در صورتی که به منزل دعوت شدید، ممکن است هنگام ورود از شما بخواهند کفش های بیرونتان را در بیاورید. هنگام غذا تمام محتویات بشقابتان را بخورید و چیزی باقی نگذارید.