2,696 total views,  1 views today

مردم هر کشوری، با مجموعه ی آداب و رسوم و فرهنگ خود از سایر کشور های جهان جدا می شوند و دانستن فرهنگ مردم آن کشور به گونه ای شما را با آن ها یکی می کند. در این مقاله چندی از مهم ترین ویژگی های فرهنگی مردم کشور بلاروس آورده شده اند:

سلام کردن

همانطور که می دانید دو نوع سلام و احوال پرسی بین افراد شکل می گیرد. سلام رسمی یا غیر رسمی و دوستانه. مردم بلاروس برای موقعیت های رسمی و موقعیت هایی که احترام به شخص مقابل لازم است، از عبارت “Zadrastivite” به عنوان سلام استفاده می کنند. در سایر موارد کلمه ی “privet” به کار برده می شود. اگر دو شخص کاملا با هم صمیمی باشند عبارت “Zdarova” استفاده می شود. همزمان با به کار بردن عبارات ذکر شده، حرکات زیر نیز انجام می شوند:
• مرد با مرد: همراه با دست دادن ارتباط چشمی یرقرار می کنند.
• خانم با خانم: در صورتی که صمیمی باشند، یکدیگر را می بوسند و در صورتی که رابطه ی خاصی با هم نداشته باشند، با هم دست داده و به نشانه ی آشنایی سر تکان می دهند.
• خانم با آقا: این مورد کاملا به نوع رابطه ی زن و مرد با یکدیگر بستگی دارد. در بلاروس معمولا بانوان با آقایان دست نمی دهند. اگر خانمی مایل به دست دادن به آقایان باشد، خود دستش را دراز می کند. پس بهتر است آقایان برای دست دادن با خنم ها پیش قدم نشوند.

برقراری ارتباط

مردم کشور بلاروس معمولا آنچه در ذهنشان می گذرد را به زبان می آورند. مردم این کشور در بیان خواسته های خود کاملا رک هستند. برای مثال اگر هنگام صرف غذا دستشان به چیزی که احتیاج دارند نرسد، خواسته ی خود را بیشتر با حالت دستوری بیان می کنند تا سوالی.

خانواده

خانواده در بلاروس اصلی ترین زیر گروه اجتماعی محسوب می شود. ازدواج در این کشور علاوه بر رضایت طرفین ازدواج نیازمند راضی بودن خانواده های آنان نیز هست. از گذشته های دور تا کنون در بلاروس این که خویشاوندان با یکدیگر در ملکی بزرگ زندگی کنند، رایج بوده است. برای مثال پدر خانواده دارای ملک بزرگی است و هر کدام از فرزندانش با همسران خود در بخشی از این ملک ساکن می شوند. البته این سنت تقریبا رنگ باخته است اما همچنان در برخی نقاط مشاهده می شود.