2,389 total views,  1 views today

کشور استونی مزایای جالب توجه‌ای برای بچه دار شدن در نظر گرفته است. یکی از مسائل مهمی که در رفاه حال خانواده ها تاثیر بسیاری می گذارد، برنامه حمایتی دولت از خانواده در هنگام تولد فرزند است. در جوامع پیشرفته امروز که هم مرد و هم زن در جامعه مسئولیت خاصی داشته و در تامین هزینه های زندگی با هم شریک هستند، امنیت شغلی و وضعیت اقتصادی خانواده در هنگام تولد فرزند از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
کشور استونی در این راستا مزایای ویژه ای برای تولد فرزند در نظر گرفته است. در استونی مادرها از این امتیاز برخوردار هستند که برای تولد فرزند خود به مدت یک سال و نیم مرخصی با حقوق کامل داشته باشند.

پس از آن نیز امکان مرخصی همچنان وجود دارد تا زمانی که مادر آمادگی کامل برای بازگشت به شغل خود را پیدا نماید. البته پس از مرخصی یک سال و نیمه، مرخصی های بعدی ابتدا ۸۰ درصد حقوق و سپس ۶۰ درصد حقوق به فرد تعلق می گیرد.

از دیگر مزایای مهم فرزند دار شدن در این کشور امنیت شغلی و تضمین حفظ شغل مادر می باشد که موضوع بسیار مهمی محسوب می شود. پدرها نیز می توانند به مدت شش ماه مرخصی دریافت نمایند تا به نگهداری از فرزند خود بپردازند.

مزایای تولد بچه در استونیدولت استونی برای خانواده هایی که به تازگی فرزند دار می شود کمک هزینه ای نیز در نظر می گیرد. به این ترتیب که با به دنیا آمدن فرزند اول ۵۰ یورو، فرزند دوم ۵۰ یورو دیگر و فرزند سوم ۵۰۰ یورو به طور ماهیانه به خانواده اختصاص داده می شود.

اقامت از طریق تولد فرزند

کشور استونی این امکان را ایجاد نکرده است که والدین با تولد فرزند خود در خاک این کشور اقامت دائم دریافت نمایند. با این وجود اگر قصد مهاجرت به این کشور و تولد فرزند خود در خاک آن را داشته باشید می توانید از راه های گوناگون دیگری اقامت دائم آن را حاصل کرده و در رفاه و امنیت کامل فرزندتان را به دنیا آورید.