1,707 total views,  1 views today

پیشرفت در تکنولوژی های دیجیتال مستلزم وجود محیط متناسب با آن است. هر چه کشور و منطقه ای که در آن زندگی می کنیم پیشرو تر باشد، امکان پیشرفت در آنجا بیشتر است. اکنون قصد داریم تا کشور های پیشرو دیجیتال در اروپا را بر اساس داده های اتحادیه اروپا برای شما معرفی کنیم. بر اساس این آمار و با توجه به شش شاخص اصلی کشور ها رده بندی شده اند. این شاخص ها عبارتند از: دسترسی به اینترنت، توانایی ها و مهارت های فردی، استفاده از خدمات اینترنتی توسط شهروندان، استفاده از تکنولوژی ها دیجیتال از سمت شرکت ها، خدمات عمومی دیجیتال و تحقیق و توسعه در زمینه ICT.

دانمارک، سوئد، فنلاند و هلند در رتبه های اول تا سوم پیشرفته ترین کشورها در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند. در پی آنها کشور های لوکزامبورگ، ایرلند، انگلستان، بلژیک و استونی قرار دارند. اکنون بر اساس هر کدام از شش شاخص اصلی رتبه کشور ها را بررسی می کنیم.

اتصال به اینترنت

در این شاخص رتبه نخست دست کشور هلند است. سپس کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ، مالت و دانمارک قرار دارند.

توانایی ها و مهارت های فردی

در این بخش رتبه اول دست کشور فنلاند می باشد. در رده های بعدی کشورهای هلند، سوئد، انگلستان، لوکزامبورگ و دانمارک قرار گرفته اند.

استفاده از خدمات اینترنتی توسط شهروندان

در این بخش رتبه کشور ها به ترتیب شامل: دانمارک، سوئد، هلند و لوکزامبورگ می باشند. پس از آنها کشورهای فنلاد، مالت و انگلستان در رده های بعدی قرار گرفته اند.

استفاده از تکنولوژی ها دیجیتال از سمت شرکت ها

در این بخش دانمارک با اختلاف در رتبه نخست قرار گرفته است. در رتبه های بعدی نیز به ترتیب هلند، بلغارستان و رومانی قرار دارند.

خدمات عمومی دیجیتال

در این بخش کشور فنلاند رتبه نخست را از آن خود کرده است. پس از این کشور استونی، دانمارک و اسپانیا قرار دارند.

تحقیق و توسعه در زمینه ICT

در این بخش کشور ایرلند و پس از آن کشور استونی رده اول و دوم را به خود اختصاص داده اند.