2,144 total views,  6 views today

جوشکاری یکی از مشاغل مورد نیاز زیاد است که بیشتر ناشی از رشد شغل های جدید است و نه به دلیل نرخ بازنشستگی بالا می باشد. پس از همه ، نیروی کار جوشکاری از بسیاری دیگر از کازها جوان است. (سن متوسط ​​جوشکارها در سال 2016 تقریباً 39 سال بود.) بنابراین نرخ بازنشستگی در جوشکاری به اندازه بسیاری از زمینه های شغلی کاملاً بالا نیست.
با توجه به پیشرفت های مداوم در بخش تولید ، جوشکارانی که مهارت های سطح بالایی دارند احتمالاً از فرصت های شغلی بهتری نسبت به افرادی که تنها توانایی های اساسی دارند بهره مند می شوند. جوشکارهایی که مهارت مناسب دارند ، می توانند از تکنیک های متنوعی (مانند FCAW ، GMAW ، GTAW و SMAW) استفاده کنند ، و می توانند نقشه ها را بخوانند بیشترین تقاضا را داشته باشند.