858 total views,  2 views today

پیدا کردن یک تسهیلگر استارت آپ

یکی از شرایط لازم برای اخذ اجازه اقامت ، همکاری با مربی مشاغل است: یک تسهیل کننده. این همکاری باید بطور رسمی در یک توافق (امضا شده) بین کارآفرین نوپا و تسهیل کننده برقرار شود. تسهیلگر باید در هدایت استارت آپ های نوآورانه تجربه ای داشته باشد.

تسهیلگر بسته پشتیبانی متناسب با نیازهای خاص استارتاپ را به کارآفرین ارائه می دهد. به عنوان مثال ، تسهیلگر می تواند برای راه اندازی یک تجارت نوآورانه به مدیریت برنامه عملیاتی ، بازاریابی ، تحقیق و دستیابی به سرمایه گذاری فریندها کمک کند.

هر سازمانی که به این شرایط دست پیدا کند ، ممکن است به عنوان یک تسهیل کننده شناخته شود. تسهیلگر باید مورد اعتماد و از نظر اقتصادی پایدار باشد. سازمان نمی تواند در گیر ورشکستگی  و ممکن است دارای رتبه منفی باشد. تسهیلگر استارت آپ ارتباط نزدیکی نباید و ارتباط فامیلئ با کارآفرین مبتدی (کودک ، والدین ، پدربزرگ و مادربزرگ ، دایی / عمه) داشته باشد.