756 total views,  2 views today

برنامه استارتاپ براساس طرح و ایده های نو در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی، صنعتی، تجاری طراحی شده است، در این برنامه مهاجرتی در هر طرح تعیین شده تا پنج نفر می توانند شرکت کنند.

در ابتدا طرح یا بیزینس پلن برای شرکت های مورد تایید اداره مهاجرت کانادا ارسال می گردد، در نظر داشته باشید در صورت مورد قبول بودن بیزینس پلن توسط شرکت های مورد تایید اداره مهاجرت بیزینس یک نامه حمایتی (letter of support) مبنی بر تایید طرح به اداره مهاجرت ارسال خواهد شد و میشه گفت حداکثر راه برای گرفتن ویزا اقامت دائم (Pr) برای وارد شدن به کشور مهاجرت پذیر کانادا را گرفتید که این نوع ویزا اقامت همسر، و فرزندان زیر 22 سال را شامل خواهد شد.

شرایط لازم:

مبلع 130 هزار دلار کانادا در 4 قست

مدت زمان تا اخذ اقامت 22 ماه

نمره آیلس 5

حداقل سرمایه در ایران 3 میلیارد تومان

شما مجاز به سرمایه گذاری شخصی نمی باشید، اگر شما ایده و طرحی نداشته باشید با به بکار گرفتن افراد خبره و مجرب توسط وکیل مهاجرت طرح شما آماده خواهد شد و با گذراندن دوره های خاص به شرکت های مربوطه ارائه خواهد شد.

در صورت موفقیت به اخذ ویزا شما و خانواده وابسته به شما ویزای اقامت دائم کانادا اعطا می شود و این ویزا مشروط به موفق بودن بیزینس موردنظر نمی باشد و حتی در صورت عدم موفقیت در بیزینس موردنظر پس از ورود به کانادا مشکلی در اقامت دائم شما و خانواده شما ایجاد نخواهد شد.