717 total views,  2 views today

Hedayat Hamdi:
‌انواع ویزاهای استرالیا(1)🇦🇺

کشور استرالیا از جمله کشورهایی می باشد که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از متقاضیان مهاجرت به خارج از کشور قرار گرفته است . به طور کلی انواع ویزاهای کشور استرالیا به دو دسته ویزای موقت و دائم تقسیم می شوند که با توجه به هدف سفر مسخص می شوند . هر کدام از انواع ویزاهای استرالیا شامل ویزای تحصیلی ، کاری ، سرمایه گذاری و غیره به چندین زیر دسته تقسیم می شوند که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت .

⛔به طور کلی انواع ویزاهای استرالیا🇦🇺 عبارتند از :

▪ویزای توریستی
▪ویزای کار و نیروی متخصص
▪ویزاهای تحصیلی و آموزشی
▪ویزای خانواده و وابستگان
▪ویزای پناهندگی
▪ویزاهای لغو شده ( این نوع ویزاها به فرد متقاضی اصلی اعطا نمی شود)

🔴 زیر دسته های ویزای توریستی استرالیا🇦🇺

زیر دسته های ویزاهای توریستی استرالیا به شرح زیر می باشد :

▪ویزای مسافرتی(subclass 601)
▪ویزای توریستی آنلاین(subclass 651)
▪ویزای ترانزیت (subclass 771)
▪ویزای بازدید کننده (subclass 600)
▪ویزای کار در تعطیلات (subclass 462 , 417)

🔴 زیر دسته های ویزای تحصیلی و آموزشی استرالیا🇦🇺

زیر دسته های ویزاهای تحصیلی و آموزشی استرالیا عبارتند از :

▪ویزای دانشجویی (subclass 500)
▪ویزای همراه دانشجو (subclass 590)
▪ویزای آموزشی (subclass 407)

‌انواع ویزای استرالیا (2)🇦🇺

🔴زیر دسته های ویزای کار و نیروی متخصص استرالیا🇦🇺

زیر دسته های ویزای کار و نیروی متخصص استرالیا به شرح زیر می باشد :

▪ویزای کسب و کار و نوآوری و سرمایه گذاری دائم (subclass 888)
▪ویزای کسب و کار و نوآوری و سرمایه گذاری موقت (subclass 188)
▪ویزای صاحبین کسب و کار (subclass 890)
▪ویزای استعداد و مهارت کسب و کار دائم (subclass 132)
▪ویزای استعداد و مهارت خاص (subclass 124)
▪ویزای افراد برجسته (subclass 858)
▪طرح کاندید شدن برای کارآفرینی (subclass 186)
▪ویزای سرمایه گذاران بازنشسته (subclass 405)
▪ویزای سرمایه گذاری (subclass 891)
▪طرح اسپانسر ایالتی(subclass 187)
▪ویزای کار مستقل (subclass 189)
▪ویزای کار اسپانسر ایالتی (subclass 190)
▪ویزای نیروی ماهر پس از تحصیلات تکمیلی (subclass 476)
▪ویزای کار ایالتی (subclass 887)
▪ویزای کسب و کار (subclass 892)
▪ویزای سرمایه گذاری با حمایت ایالتی (subclass 893)
▪ویزای موقت (subclass 408)
▪ویزای کار با مدرک کارشناسی ارشد (subclass 485)
▪ویزای موقت تحت روابط بین المللی (subclass 403)
▪ویزای کار موقت برای تخصص مورد نیاز در دوره کوتاه (subclass 400)
▪ویزای نیروی متخصص کوتاه مدت (subclass 457)زیر دسته های ویزای

🔴پناهندگی استرالیا🇦🇺

زیر دسته های ویزای پناهندگی استرالیا عبارتند از :

▪ویزای خاص جهانی بشردوستانه (subclass 202)
▪ویزای خاص بشردوستانه در کشور (subclass 201)
▪ویزای حمایتی (subclass 866)
▪ویزای پناهندگی (subclass 200)
▪ویزای زنان در خطر (subclass 204)
▪ویزای اضطراری (subclass 203)

‌انواع ویزای استرالیا (3)🇦🇺

🔴زیر دسته های ویزای خانواده و وابستگان استرالیا🇦🇺
زیر دسته های ویزای خانواده و وابستگان استرالیا به قرار زیر می باشد :

▪ویزای فرزند خواندگی (subclass 102)
▪ویزای وابستگان زیر سن قانونی (subclass 114 , 838)
▪ویزای والدین والدین وابسته (subclass 804)
▪ویزای حامی و سرپرست (subclass 836 , 116)
▪ویزای کودک (subclass 101 , 802)
▪ویزای موقت برای والدین متقاضی (subclass 884)
▪ویزای والدین متقاضی (subclass 864)
▪ویزای والدین مشارکت و حمایت کننده (subclass 143)
▪ویزای کودکان وابسته (subclass 445)
▪ویزای موقت خانوادگی شهروندان نیوزلند (subclass 461)
▪ویزای وابستگان کودک بی سرپرست (subclass 117 , 837)
▪ویزای والدین (subclass 103)
▪ویزای پارتنر و شریک موقت (subclass 100 , 309)
▪ویزای نامزدی و ازدواج (subclass 801 , 820)

🔴انواع دیگر ویزاهای استرالیا🇦🇺
انواع دیگر ویزاهای استرالیا به شرح زیر می باشد :

▪ویزای A – BVA استرالیا (subclass 010)
▪ویزای B – BVB استرالیا (subclass 020)
▪ویزای C – BVC استرالیا (subclass 030)
▪ویزای D – BVD استرالیا (subclass 040 , 041)
▪ویزای E – BVE استرالیا (subclass 050 , 051)
▪ویزای خلبان مسافرتی (subclass 942)
▪ویزای اولیه (subclass 151)
▪ویزای ملوان (subclass 988)
▪ویزای درمانی (subclass 602)
▪ویزای اقامت دائم ا (subclass 155 , 157)

🔴انواع ویزاهای لغو شده استرالیا🇦🇺
انواع ویزاهای لغو شده استرالیا عبارتند از :

▪ویزای کسب و کار موقت (subclass 160 , 165)
▪ویزای موقت دیپلماتیک (subclass 426)
▪ویزای موقت کار اجباری (subclass 427)
▪ویزای مسافرتی الکترونیکی برای پذیرش کسب و کار ا(subclass 956 , 977)
▪ویزای مسافرتی الکترونیکی visitor (subclass 976)
▪ط

رح درخواست و نامزدی کارفرمایان (subclass 121 , 856)
▪ویزای تجارت در (subclass 845)